Mayumana Healthcare : Nieuwe Website. Check it out!

Tijdens het #eau23 congres in Milaan – Italië, zijn de geactualiseerde richtlijnen voor urethrale stricturen gepubliceerd waarin #Optilume is opgenomen.

De bijgewerkte richtlijnen zijn te vinden via deze link;
https://lnkd.in/erEMt7YQ, sectie 6.2.3.4

Het EAU urethrale strictuur richtlijnen panel bepaalde dat de aanbevelingen voor Optilume een niveau 1b bewijswaardering rechtvaardigden. Dit na het bestuderen van de gepubliceerde eenjarige resultaten van de ROBUST III gerandomiseerde controlestudie. In deze controlestudie wordt benadrukt dat “ballondilatatie met het medicijn (paclitaxel) gepaard gaat met hogere anatomische doorgankelijkheid percentages (na zes maanden) en een lager risico op herhaal behandeling (na één jaar) in vergelijking met standaard dilatatie/directe visuele interne urethrotomie (DVIU) bij patiënten met korte (<3 cm), bulbar stricturen die ten minste twee eerdere mislukte endoscopische behandelingen hebben ondergaan.

Nieuwe aanbevelingen

De aanbevelingen van de richtlijn zijn; “om ballondilatatie met medicatie (paclitaxel) aan te bieden voor een korte (<3 cm) bulbaire strictuur die terugkeert na ten minste twee eerdere endoscopische behandelingen, maar alleen bij patiënten voor wie urethroplastiek geen optie is”.

Deze mijlpaal vergroot de klinische waarde van Optilume voor de praktijk van urethrale stricturen en zal waarschijnlijk een bredere beschikbaarheid van de technologie voor urologische zorgverleners en urethrale strictuur patiënten in de markt en internationaal mogelijk maken. #urotronic #strictures #urethrotomie #urologie #nza #dbc #zorginnovatie #mayumanahealthcare

Kijk op onze Optilume pagina voor meer informatie