Mayumana Healthcare : Nieuwe Website. Check it out!

Als distributeur van medical devices in o.a. de oncologie, brengen wij graag ontwikkelingen onder de aandacht.

Zo ook de DISCOVER-studie waarbij de erfelijke factoren van prostaatkanker centraal staan. De DISCOVER-studie, gefinancierd door KWF Kankerbestrijding, is mede op initiatief van de Prostaatkankerstichting opgestart.

DISCOVER-studie staat voor: Detecting Increased Susceptibility for Cancer in relatives by Offering genetic Variant Evaluation as Regular health care. Dit houdt in dat er wordt onderzocht of het zinvol is om in de standaard gezondheidszorg onderzoek naar erfelijke factoren op te nemen.

Uitgangspunt is dat de zorgprofessional die een patiënt behandelt zelf DNA-onderzoek aanvraagt, in plaats van de patiënt te verwijzen naar een klinisch geneticus. Deze methode heeft als doel om families op te sporen met een erfelijk aanleg voor kanker.

Met de DISCOVER-studie is de hoop dat er meer aandacht komt voor erfelijke factoren bij prostaatkanker. Zowel bij de zorgprofessionals als bij de patiënten.

Wit u meer lezen over de DISCOVER-studie of nagaan welke 15 centra deelnemen aan de DISCOVER-studie, lees het artikel op https://lnkd.in/ec29mH5i

Bij vragen over DNA-onderzoek vanwege de familiegeschiedenis kan met de eigen behandelend arts of verpleegkundig specialist contact worden opgenomen.

#prostaatkanker #onderzoek #discoverstudie #erfelijkheid #kwf #mayumana #healthcare