Mayumana Healthcare: Nieuwe teamfoto’s!

Onlangs had ik de eer om deel te nemen aan een panel met andere ondernemers, onder leiding van Jort Kelder. Georganiseerd door That’s Lease B.V. en IntoBusiness Magazine.
Het onderwerp van discussie was ‘veranderen: noodzaak of een keuze’. Dit onderwerp heeft een bijzondere betekenis voor mij, gezien mijn ervaring in de gezondheidszorgsector.

In de huidige situatie zien we dat zowel de toeleveranciers als de afnemers in de Nederlandse ziekenhuizen moeten veranderen om om te gaan met de tekorten van producten die wel of niet beschikbaar zijn. Binnen de medtech-industrie ligt de nadruk niet langer alleen op de ontwikkeling van de nieuwste technologieën. Hoe producten worden aangeboden, de beschikbaarheid daarvan en welke financiële middelen voorhanden zijn, zijn nu net zo belangrijk, zo niet belangrijker.

Als leveranciers willen we de trends en nieuwe ontwikkelingen niet negeren, maar momenteel is er gedwongen meer focus op het beschermen van de huidige goederenstroom. Dit is vooral nodig in deze uitdagende tijden, waarin zelfs grote leveranciers het land verlaten omdat ons zorgsysteem zo rigide is geworden dat de toegang tot de markt ernstig beperkt is en wordt genegeerd door grote innovatieve producenten.

Hoewel we in Nederland het voorrecht hebben dat iedereen dezelfde zorg geniet, zie ik de noodzaak om meer zelfstandige focus klinieken te openen die operaties mogen uitvoeren. Dit gebeurt al, maar zou op meerdere vlakken moeten worden uitgebreid om wachtlijsten weg te werken tegen een significant lager tarief dan nu door de zorgverzekeraars wordt betaald aan zorgverleners. Deze klinieken kunnen veel efficiënter werken, hebben veel meer ervaring en kunnen met de juiste afspraken ook gebruik maken van de nieuwste technieken.

Tegelijkertijd moet er urgent financiering komen om innovaties ook op de Nederlandse markt te laten floreren. Hiervoor is verandering noodzakelijk in de hele keten en moet de ‘bubbel’ worden doorbroken waarin veel verschillende instanties actief zijn, die nog steeds echt denken dat zij de patiënt centraal hebben staan……

Veranderen is niet langer een keuze, maar een noodzaak in de gezondheidszorg. De huidige situatie is niet langer houdbaar. De gehele keten moet dynamisch blijven, met elkaar in gesprek blijven en zich bewust zijn dat aanpassingen noodzakelijk zijn om te blijven voorzien in de behoeften van onze patiënten.

#VeranderingInDeZorg #Gezondheidszorg #MedTech #Innovatie #FocusKlinieken #ZorgVeranderingen #ToekomstZorg #PatiëntCentraal #ZorgFinanciering #EfficiencyInDeZorg Henk Griffioen Arno de Fuijk.

Lees het artikel ook hier: ‘Veranderen: noodzaak of een keuze’.